REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Informacje ogólne
  Właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.akademiaszycia-szczecin.pl  jest firma: ENEKA Ewelina Szubartowska Rzepnowo42b 74-200 Pyrzyce
  NIP 5941505485 REGON 321335829, zarejestrowana 14.02.2014r.
  Numer konta bankowego: 60 1050 1559 1000 0091 3250 4649
  Kontakt telefoniczny ze sklepem: 796210250, mailowy: warsztaty@akademiaszycia-szczecin.pl.

 2. Definicje
  Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, który jest integralną częścią zawartej umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym, dostępny pod adresem www.akademiaszycia-szczecin.pl/regulamin-kursow/.
  Sklep Internetowy – strona www.akademiaszycia-szczecin.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje kursy szycia w postaci produktów cyfrowych.
  Sprzedawca – właściciel sklepu świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  Produkt – kurs szycia w postaci produktu cyfrowego.
  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 3. Składanie zamówień
  1. Zamówienia należy składać za pomocą sklepu internetowego oferujące Produkty: 7 dni w tygodniu, 24/dobę.
  3.2. Warunkiem złożenie zamówienia i pobrania produktów cyfrowych jest założenie konta..  Aby zarejestrować się w sklepie należy skorzystać z zakładki Uzyskaj rejestrację i wypełnić wymagane pola. Potwierdzenie rezerwacji następuje mailowo na podany adres email.
  3.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowego jego złożenie, co następuje w wyniku:
  – dodania Produktów do koszyka
  – wybrania formy płatności
  – założeniu/zalogowaniu się do swojego konta
  – akceptacji Regulaminu (dobrowolna, wymagana do złożenia zamówienia)
  – opłacenia zamówienia (nie dotyczy darmowych kursów).
  Sklep nie odpowiada za błędnie podane dane przez Klienta.
  3.4. W momencie kliknięcia Zamów Dochodzi do zawarcia transakcji pomiędzy Kupującym a Sklepem.
  3.5. Podane ceny Produktów są cenami brutto.
  3.6. Produkt jest produktem cyfrowym i jego zamówienie nie jest obciążane kosztami dostawy.
  3.7. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

 

 1. Płatności
  1. Klient może dokonać płatności na 2 sposoby:
  – Przelewem na konto: 60 1050 1559 1000 0091 3250 4649
  –  Za pomocą płatności elektronicznych PAYU
  4.2. Na każdy kurs wystawiany jest paragon lub faktura. Chęć otrzymania faktury musi być zgłoszona w momencie składania zamówienia poprzez podanie danych do faktury.

 

 1. Realizacja zamówień
  1. W przypadku płatności elektronicznych Klient otrzymuje dostęp do Produktu od razu po opłaceniu zamówienia. Wyjątkiem są Produkty, w których opisie jest wyraźna informacja o terminie dostarczenia Produkty.
  5.2. W przypadku wybrania płatności za pomocą przelewu bankowego dostęp do Produktów następuje w ciągu 24 h od momentu zaksięgowania płatności.  

 

 1. Odstąpienie od umowy
  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów cyfrowych, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenckich. Przedmiotem umowy są produkty, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go za pomocą Regulaminu o  utracie prawa odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia nie przysługuje. 

 2. Reklamacje
  1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych oraz prawnych (rękojmia za wady). 
  7.2. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie sprzedawcy. Reklamacje należy składać pisemnie na adres firmy lub mailowo, podając swoje dane, datę złożenia zamówienia, przedmiot reklamacji z żądaniem.
  7.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  7.4. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Produkt  na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.


 3. Ochrona danych osobowych oraz pliki cookies
  1. Administratorem danych osobowych jest firma ENEKA Ewelina Szubartowska. 8.2. Powierzone przez Użytkowników dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
  8.2. Dane są gromadzone i chronione z najwyższą starannością.
  8.3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia („prawo do usunięcia”). Dane są przekazywane dobrowolnie, ale niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku nie podania danych zamówienie nie będzie zrealizowane.
  8.4. Dane nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem operatora płatności online (PAYU).
  8.5. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych w innym celu niż realizacja zamówienia.
  8.6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies  (tzw. ciasteczka). Te niewielkiej wielkości pliki tekstowe są przechowywane na urządzeniu Kupującego oraz odczytywane przez system Sprzedawcy w celach statystycznych.
  8.7. Kupujący ma prawo do usunięcia tzw. ciasteczek poprzez wybraniu odpowiedniej funkcji w przeglądarce.
  8.8. W prawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustaw prawa polskiego, a także Unii Europejskiej, w tym RODO 2016/679 z dn. 27kwietnia 2016r.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie oraz jest integralna częścią umowy.
  9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  9.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.